Powstanie placówka „SENIOR+”

Powstanie placówka „SENIOR+”

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo znalazła się na liście 214 placówek, którym przyznano dofinansowanie na utworzenie i wyposażenie placówek „SENIOR+” w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2018, MODUŁ I – Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+”/Klubu „Senior+”.

W ramach zadania, w budynku przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie, utworzony zostanie Klub Senior+. Jego celem będzie zapewnienie wsparcia min. 15 seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+, szczególnie wykluczonym społecznie, poprzez aktywizację, społeczne włączenie, integrację i wolontariat międzypokoleniowy.

Zadanie będzie się wiązać z przebudową istniejących w budynku pomieszczeń i ich dostosowaniem do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu na powierzchni 106,01 m2 utworzonych zostanie 7 pomieszczeń.

Oferta Klubu „Senior+” w Bornem Sulinowie adresowana jest do mieszkańców Gminy Borne Sulinowo (łącznie ok. 15 osób).
Będą to:
a) osoby starsze w wieku 60+:
– nieaktywne zawodowo,
– wykluczone społecznie ze względu na swój stan zdrowia, niepełnosprawność lub złą sytuację materialną,
– samotne,
– potrzebujące wsparcia rehabilitacyjno-ruchowego i/lub edukacyjnego, kulturalno-oświatowego,
– osoby z utraconym autorytetem w środowisku rodzinnym i lokalnym,
b) osoby zaangażowane w realizację programu i projektów na rzecz włączania ludzi starszych do aktywnego życia w sferze społecznej, kulturowej, spotkań międzypokoleniowych, tj. Dzień Seniora, Dzień Babci i Dziadka, święta, uroczystości jubileuszowe i inne – w tym spotkania z przedszkolakami, uczniami szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych.

Projekt jest propozycją stworzenia w Bornem Sulinowie placówki, która (z pomocą pracowników MGOPS) „wyciągnie” osoby starsze z zamkniętych domów i w stworzonych w ramach Programu Senior+ warunkach zachęci ich do aktywności fizycznej, umysłowej, integracji z grupą i integracji międzypokoleniowej, a także do międzypokoleniowego wolontariatu. I takim właśnie miejscem będzie stworzony przy ul. Targowej 5 w Bornem Klub Seniora+, prowadzony przez MGOPS w Bornem Sulinowie.

Zadanie „Klub Senior+ w Bornem Sulinowie” otrzymało dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2018 w kwocie 148.676,00 zł. Całość zadania opiewa na 191.174,00 zł.

Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/

PrintFriendly and PDF