Klub Sportowy „Pionier 95” Borne Sulinowo ma problem…

Klub Sportowy „Pionier 95” Borne Sulinowo ma problem…

W dniu 01.12.2017 r., w Hali Sportowej przy Centrum Kultury i Rekreacji odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Sportowego „Pionier 95” Borne Sulinowo. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17:15 od przywitania przybyłych na zebranie gości.

Następnie ustępujący zarząd przedstawił sytuacje klubu za lata 2016 – 2017 pod względem merytorycznym, sportowym i finansowym. Kolejna część spotkania dotyczyła wyborów nowego zarządu.

Niestety, po wyborze komisji skrutacyjnej nie zgłosił się żaden chętny do prowadzenia Klubu Sportowego „Pionier”. W związku z tym odroczono zebranie na dzień 15 grudnia 2017 r.

Jeżeli na drugim zebraniu nie zostanie wybrany nowy zarząd – rozważa się rozwiązanie Klubu.

PrintFriendly and PDF