Wymiana tabliczek na ulicy „Targowej”

Wymiana tabliczek na ulicy „Targowej”

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/444/2017 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Bornem Sulinowie, ogłoszoną dnia 27 listopada 2017r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, Poz. 4826, od dnia 11 grudnia 2017r. zmienia się nazwę ulicy „Leona Kruczkowskiego” w Bornem Sulinowie na ulicę „Targową”.

W związku z powyższym mieszkańcy Bornego Sulinowa przy ul. Targowej winni dokonać zmiany tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

PrintFriendly and PDF