Umowa na parki miejskie podpisana

Umowa na parki miejskie podpisana

W dniu 13 listopada 2017 r., w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Umowę podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik oraz przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Przewodniczący Zarządu Waldemar Miśko, Członek Zarządu Krzysztof Bagiński i Skarbnik Związku Edyta Tomaszewska. Na uroczystości obecna była także poseł Małgorzata Golińska z okręgu koszalińskiego oraz władze samorządowe.

Dzięki realizacji projektu powstaną dwa nowe parki i trzy skwery. Zostaną uporządkowane i odnowione tereny zielone w sześciu lokalizacjach, a także odnowione dwa ciągi zieleni przyulicznej. Inwestycje zostaną zrealizowane na 86 hektarach w ośmiu gminach należących do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

Dofinansowanie w wysokości 13,8 mln zł pochodzić będzie z Funduszu Spójności.

Informacja ze strony Temat Szczecinecki:

Przypomnijmy. Całkowita wartość przyznanego dofinansowania to 17,6 mln zł. Dzięki tym pieniądzom, takie samorządy, jak: Miasto Białogard, Miasto Kołobrzeg, Miasto Szczecinek, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Gościno, Gmina Karlino, Gmina Połczyn-Zdrój, Gmina Tychowo czy Powiat Szczecinecki – będą mogły dokonać nasadzeń drzew i krzewów, jak również zrewitalizować zaniedbaną dotąd pod względem zieleni przestrzeń.

– Gratuluję. Mamy potężne dofinansowanie dla kilku gmin i dla jednego powiatu – podkreśliła podczas wydarzenia Małgorzata Golińska. – To, co mieszkańców najbardziej boli, to zanieczyszczone powietrze lub wody, albo brak zieleni lub niszczenie tej zieleni. Dlatego wszelkie działania, które pozwolą tę przestrzeń rewitalizować, rekultywować, przywracać zieleń i oddawać ją w ręce mieszkańców, są jak najbardziej wskazane. W związku z tym dziękuje za przeprowadzenie tego projektu.

Roman Wójcik zaznaczył z kolei, że tak duże dofinansowanie mogło być przyznane przez fundusz, ponieważ samorządy aplikowały o nie razem. – Program był stworzony tylko dla dużych miast i kryterium podstawowym było właśnie to, że oceniana była powierzchnia rekultywowanych parków. To dofinansowanie jest efektem tego, że samorządy aplikowały o nie wspólnie – zwrócił uwagę wiceprezes NFOŚiGW.

Podczas spotkania głos zabrał również burmistrz Szczecinka Jerzy Hardie-Douglas. Burmistrz przedstawił krótką prezentację i opowiedział o terenach zielonych, które zostaną zrewitalizowane dzięki środkom unijnym. W Szczecinku będzie to Strefa Aktywnego Wypoczynku, w której pojawią się między innymi nowe drzewa i krzewy oraz lasek komunalny, który nabierze parkowego charakteru. Po podpisaniu umowy wszyscy goście udali się na krótką wycieczkę, by odwiedzić wspomniane przez Jerzego Hardie-Douglasa miejsca.

 

PrintFriendly and PDF