Przydział lokalu socjalnego

Przydział lokalu socjalnego

Na podstawie § 9 ust. 6 Uchwały Nr XXII/234/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Borne Sulinowo, Burmistrz Bornego Sulinowa przedstawia listę osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu w 2017 roku na lokale socjalne położone w Bornem Sulinowie:

Lp. Imię i nazwisko  Status lokalu  Adres 
1. Agnieszka Bakiewicz

Zbigniew Bakiewicz

socjalny ul. J. Słowackiego 9A/11
Borne Sulinowo

Informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni od daty jej wywieszenia tj. od 14 listopada 2017r., bez prawa składania uwag i zastrzeżeń.

PrintFriendly and PDF