Narodowe Święto Niepodległości w Bornem Sulinowie

Narodowe Święto Niepodległości w Bornem Sulinowie

Drodzy Państwo ! Po raz kolejny w Bornem Sulinowie, z udziałem mieszkańców gminy Borne Sulinowo, ale także przyjezdnych osób, w wyjątkowy sposób obchodziliśmy 99. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jak co roku przedstawiciele: borneńskiego samorządu, Rady Miejskiej, jednostek organizacyjnych, szkół z terenu gminy Borne Sulinowo, organizacji pozarządowych, harcerzy, żołnierzy z 21. Centralnego Poligonu Lotniczego w Nadarzycach, złożyli, w asyście pocztów sztandarowych, wiązanki kwiatów przed obeliskiem ofiar totalitaryzmu przy Urzędzie Miejskim. W tym roku do oficjalnej części uroczystości dołączony został krótki program artystyczny w wykonaniu utalentowanej młodzieży z gminy Borne Sulinowo. Montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez panią dyrektor Iwonę Gajewską-Tranbowicz, w niezwykle poruszający sposób podkreślił wagę Narodowego Święta Niepodległości.

Uroczystości przed Urzędem Miejskim w Bornem Sulinowie poprzedzone zostały mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii pw. św. Brata Alberta w Bornem Sulinowie, ks. Jerzego Stadnika. W tej części niepodległościowych obchodów nie zabrakło pocztów sztandarowych ze wszystkich szkół gminy Borne Sulinowo.

Chcąc zaangażować do wspólnego, patriotycznego świętowania jak najwięcej osób i pragnąc zatrzymać mieszkańców – sportowców u siebie (wielu z nich uczestniczy w biegach organizowanych w dużych miastach), w dniu 11 listopada, po raz pierwszy w Bornem Sulinowie, zorganizowany został uliczny bieg pn. „Mila Radości dla Niepodległości”. Na starcie stanęło 100 biegaczy z różnych województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Silną, świetnie zorganizowaną grupę stanowili biegacze z Bornego Sulinowa (grupa biegowa „Borne Biega” – ok. 30 osób), którzy wystąpili w koszulkach w barwach naszego miasta.

Tak jak w roku poprzednim, mieszkańcy, dzieci i młodzież uczestniczyli w niepodległościowym przemarszu/biegu główną ulicą miasta – Al. Niepodległości. Również w tym roku swoją osobą obchody zaszczycił pan Marek Szwarc – Honorowy Obywatel Miasta, powstaniec warszawski. Duży ukłon należy się rodzicom, którzy, mimo dość trudnych warunków pogodowych, pozwolili dzieciom przebiec symboliczną trasę. Nie obyło się bez najmilszego akcentu tej części uroczystości – przemarszu przedszkolaków, które pod opieką rodziców i dyrektora Publicznego Przedszkola „Jedyneczka” pokonały blisko 700-metrowy odcinek Al. Niepodległości.

Dla mieszkańców poszukujących artystycznych wrażeń, w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, odbył sie program słowno-muzyczny pn. „A piosenka za nimi szła”
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego „Hals” z Gdyni.

Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy – dzieci pod opieką instruktorów świetlic, członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół i wolontariuszy bawiły się w „Kąciku zabaw” w Centrum Kultury i Rekreacji. Zajęcia w „Kąciku zabaw” wsparła pani Barbara Krosman, która wraz z dziećmi stworzyła taneczne widowisko pełne dziecięcej radości i tańcem wyrażonej ekspresji.

Podziękowania składamy sponsorom:
• Spółdzielni Socjalnej „Grupa Budowlana” z Juchowa;
• Spółdzielni Socjalnej „Dom i ogród” z Piławy;
• Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku;
• Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Szczecinku;
• Nadleśnictwu Czarnobór;
• Nadleśnictwu Borne Sulinowo;
• TUBĄDZIN MANAGEMENT GROUP Sp. z o.o.;
• PPHU Podgórska Ewa;
• Księgarni „FENIKS” Iwona Piska;
• Kwiaciarni „FREZJA” Agnieszka Wójcik;
• „Wabi Market” w Bornem Sulinowie;
• Ośrodkowi Konferencyjno – Wypoczynkowemu „MARINA”
• Rimaster Poland Sp. z o.o.;
• Gospodarstwu Pasiecznemu „Kószka” Konrad Fujarski;
• „Chacie Polskiej” w Bornem Sulinowie;
• Firmie INETSPORT z Białogardu.

Podziękowania kierujemy do:
• pani  Pauliny Undrych-Matkowskiej – dyrektora CKiR i pracowników Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie: pana Piotra Gałki, pana Wojciecha Więckowskiego, pani Jadwigi Piecewicz, pani Anny Kapuścińskiej, pani Bożeny Stachyry, pani Violety Podgórskiej-Prokopiak, pani Marii Jackowskiej, instruktorów świetlic: pani Amandy Zakrzewskiej, pani Anny Lipieckiej, pani Izabeli Radomińskiej, pani Anny Kowalskiej, pani Agnieszki Lewickiej, pani Kamili Machalskiej);
• całego zespołu Referatu Promocji i Współpracy w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie;
• pani Ireny Fiurst-Stecenko z Referatu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie;
• pani Iwony Tranbowicz-Gajewskiej – dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej i młodzieży, która wystąpiła w spektaklu „Moja Biało-Czerwona”: Wiktorii Łozińskiej, Rolanda Szlamberger, Kaliny Tranbowicz;
• pani Anny Śliwickiej – dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Jedyneczka”;
• dyrektorów szkół z terenu gminy Borne Sulinowo i uczniów szkół, którzy reprezentowali szkoły w pocztach sztandarowych;
• pani Katarzyny Kowalczyk i wolontariuszy;
• pani Dominiki Kwinta – prezesa OSTP i wszystkich członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół: pani Bogumiły Celer, pani Ireny Gemba, pani Krystyny Dąbrowskiej;
• pani Anety Niewiarowskiej;
• pana Arkadiusza Malarskiego;
• pana Jarosława Marczyńskiego;
• pani Bożenny Pilich-Ostryńskiej;
• pani Barbary Bielickiej;
• pani Katarzyny Andrzejewskiej i grupy akrobatycznej z Bornego Sulinowa i KS „Darzbór”;
• pana Tadeusza Tośko i grupy medycznej „Tadmed”;
• pana Daniela Graszka;
• ks. Jerzego Stadnika;
• delegacji Wojska Polskiego reprezentującej 21. Centralny Poligon Lotniczy w Nadarzycach;
• pani Elżbiety Niepelt;
• pana Dariusza Czerniawskiego – kierownika BKO i pracowników Budynku Kulturalno-Oświatowego;
• pana Krzysztofa Adamczyka;
• pani Janiny Adamieckiej;
• pana Temura Bałakari;
• pani Barbary Krosman;
• pana Macieja Wiórka;
• pana Piotra Kołodziejczka;
• pani Doroty Kuźmy;
• pana Jarosława Bastek i funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Bornem Sulinowie;
• pana Tomasza Muryna i strażaków OSP w Łubowie zabezpieczających trasę biegu;
• pana Pawła Szmurło i strażaków OSP Miasta Bornego Sulinowa zabezpieczających trasę biegu;
• pana Pawła Bochenek i strażaków z OSP w Juchowie zabezpieczających trasę biegu;
• pana Ryszarda Ihnatów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej zabezpieczających trasę biegu;
• pana Janusza Jadwiżyca i grupy remontowo-budowlanej przy Urzędzie Miejskim;
• pani Bożeny Pater;
• pana Marka Szynkaruka;
• pana Tomasza Deneszewskiego;
• pana Marcina Fiurst;
• pana Tomasza Zbroszczyka;
• wszystkich mieszkańców gminy Borne Sulinowo i gości, którzy swoją obecnością uświetnili obchody.

Organizatorzy

Obchody Narodowego Święta Niepodległości dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

*******

Złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci ofiar totalitaryzmu hitlerowskiego i sowieckiego przy Urzędzie Miejskim.

Fot. Daniel Graszka

 

 

Złożenie kwiatów przy pomnikach upamiętniających jeńców Oflagu IID w Kłominie.

 

Przemarsz / bieg grup dziecięcych na trasie Urząd Miejski – Centrum Kultury i Rekreacji.

Fot. Daniel Graszka

 

 

Bieg uliczny „Mila Radości dla Niepodległości”.

Fot. Daniel Graszka

Klasyfikacja biegu „Mila Radości dla Niepodległości”
Bieg na dystansie 4200 m – http://inetsport.pl/sites/default/files/Borne%20Sulinowo%204200m%20BIEG.pdf
Bieg na dystansie 8400 m – http://inetsport.pl/sites/default/files/Borne%20Sulinowo%208400m%20BIEG.pdf
Klasyfikacja małżeństw – http://inetsport.pl/sites/default/files/Mila%20Radości%20dla%20Niepodległości%20-%20klasyfikacja%20małżeństw.pdf

 

Pokazy fitness Akrobatycznego Klubu Sportowego „Darzbór” Szczecinek.

 

„Kącik zabaw” dla dzieci w hali sportowej CKiR.
Informacja na stronie głównego organizatora „Kącika zabaw” – Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Tworzących Przyjaciół->>>

 

Program słowno-muzyczny pt. „A piosenka za nimi szła…” w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego „Hals” z Gdyni.

PrintFriendly and PDF