Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Łubowie

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Łubowie

 

Podobnie jak w innych placówkach oświatowych naszej gminy, dnia 13 października 2017 r., w Szkole Podstawowej im. Pierwszych Osadników w Łubowie odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy obsługi, a także nauczyciele emeryci, w tym były dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubowie – Pan Jan Grondys. W trakcie szkolnej uroczystości zostały wręczone doroczne nagrody z okazji święta pracowników oświaty. Wśród nagrodzonych znaleźli się zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji oraz obsługi szkoły.

Uczniowie z klasy VI i VII oraz dzieci z oddziału zerowego – pod kierunkiem Pani Anny Dąbskiej, Barbary Fryś i Jolanty Kuszmar – zaprezentowały swoje aktorskie umiejętności w krótkim spektaklu o Nawojce – pierwszej dziewczynie, żaku Akademii Krakowskiej, która zapragnęła kształcić się na krakowskiej Alma Mater.

Ponadto Pani dyrektor poinformowała zebranych, że dwie osoby: Pani Elżbieta Gąsienica – główny księgowy szkoły oraz Pani Anna Rymar – sekretarz szkoły, zostały odznaczone Brązowymi Krzyżami Zasługi przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawcą przyznania odznaczeń dla ww. Pań był NSZZ „Solidarność” Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Szczecinku.
Odznaczone Panie odebrały gratulacje i kwiaty z rąk wiceburmistrza Bornego Sulinowa, Pana Bogdana Korpala.

Uroczystość wręczenia przyznanych ww. Paniom odznaczeń państwowych odbyła się w dniu 16 października 2017 r. w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie. W obecności parlamentarzystów i samorządowców wicewojewoda, Pan Marek Subocz wraz z wicekuratorem oświaty, Panem Robertem Stępniem, wręczyli odznaczonym Brązowe Krzyże Zasługi.

 

PrintFriendly and PDF