Szkolenie dla wszystkich rolników z gminy Borne Sulinowo

Szkolenie dla wszystkich rolników z gminy Borne Sulinowo

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Szczecinku organizuje w dniu 14 listopada 2017r., od godz. 10:00, w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 28, dla wszystkich rolników z terenu Gminy Borne Sulinowo szkolenie, którego tematem będą m. in.:

– świadczenia z ubezpieczenia społecznego rolników: krótkoterminowe – zasiłki chorobowe, długoterminowe -emerytury i renty;
– umowy zlecenia rolników;
– działalność gospodarcza podejmowana przez rolników;
– ubezpieczenia zdrowotne rolników, domowników i członków ich rodzin;
– prewencja wypadkowa;
– umowy dzierżaw;
– nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu rolnego (rencistówki) lub gruntu pod budynkiem z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.

Po omówieniu danego tematu szkolenia istnieje możliwość zadawania pytań.

informacja o szkoleniu KRUS – 2017

PrintFriendly and PDF