Monitoring stref sportowo-rekreacyjnych

Monitoring stref sportowo-rekreacyjnych

W dniu 1 marca br., w Szczecinie została podpisana  umowa o przyznanie dotacji na realizację tzw. „małego projektu” pod tytułem: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie systemu monitoringu  wizyjnego stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach Jeleń i Radacz”. Projekt został rekomendowany do dofinansowania w 2010r. w ramach naboru przeprowadzonego przez LGR „Partnerstwo Drawy”. Operacja zakłada wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektów sportowych w w/w miejscowościach. Wartość projektu wynosi prawie 27 tys. zł , z czego 12 tys. zł zostanie dofinansowane ze środków osi IV „Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach środków dostępnych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju „Partnerstwa Drawy”.

PrintFriendly and PDF