Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 11 października 2017r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Borne Sulinowo. 

Obwieszczenie>>>

Szczegóły na stronie>>>

PrintFriendly and PDF