Bieg MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI – Borne Sulinowo 2017

Bieg  MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI – Borne Sulinowo 2017

Regulamin biegu MILA RADOŚCI DLA NIEPODLEGŁOŚCI – Borne Sulinowo 2017

CEL BIEGU:

• upamiętnienie 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
• promocja Bornego Sulinowa,
• popularyzacja biegów ulicznych, jako ogólnodostępnej formy rekreacji.

ORGANIZATOR:

• Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,
• Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
• Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa.

TERMIN I MIEJSCE STARTU/METY

• Bieg rozpocznie się o godzinie: 15:00 w dniu 11.11.2017 r.(sobota).
• Miejsce start/meta – Al. Niepodległości 21 (przy budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie).

KATEGORIE

Organizator dzieli uczestników na 2 kategorie:
• OPEN MĘŻCZYŹNI I OPEN KOBIETY (4 200 m – jedno okrążenie).
• OPEN MĘŻCZYŹNI I OPEN KOBIETY (8 400 m – dwa okrążenia).

TRASA

Bieg przeprowadzony będzie na terenie Bornego Sulinowa (100 % asfalt) – Al. Niepodległości (START), ul. Orła Białego, ul. Wojska Polskiego, Al. Niepodległości (META).
Dystanse biegu: 4 200 m i 8 400 m (2 okrążenia).
W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora.

PUNKT ODŻYWCZY

Zawodnik podczas rejestracji otrzyma bon uprawniający do otrzymania ciepłego posiłku po zakończonym biegu (kuchnia polowa usytuowana w pobliżu startu/mety). Do dyspozycji zawodników przed i po zakończonym biegu woda, gorąca herbata, słodycze).

POMIAR CZASU

Pomiar czasu dokonywany będzie za pomocą chipów.

ZASADY UCZESTNICTWA

W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 16 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie i zadeklaruje dobry stan zdrowia na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania rejestracji przed biegiem (obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie o zdolności osoby nieletniej do biegu).

ZAPISY DO BIEGU

Zapisy do biegu tylko on-line – poprzez portal www.inetsport.pl do 6.11.2017 r. lub do momentu osiągnięcia limitu 100 zawodników!

BIURO ZAWODÓW I REJESTRACJA

Biuro zawodów znajdować się będzie w budynku Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (Al. Niepodległości 21).
Weryfikacja i rejestracja zawodników w dniu biegu odbywać się będzie w godzinach od 13:00 do 14:45.
Przy rejestracji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy oraz bon żywieniowy.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZEBIEG BIEGU:

• kierownik biegu – pan Piotr Gałka,
• sędzia główny biegu – pan Piotr Kołodziejczyk,
• pomiar czasu – firma INETSPORT Białogard.

NAGRODY

Nagrody (ufundowane przez organizatora oraz partnerów) otrzymają zwycięzcy w każdej kategorii.
Organizator przewidział nagrody do rozlosowania.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal wg projektu organizatora.

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W BIEGU

Udział w biegu jest płatny – 20,00 zł/os.
Wpisowe należy wpłacić do dnia 6.11.2017r. na konto bankowe Centrum Kultury i Rekreacji
w Bornem Sulinowie, nr: 81 8581 1056 0300 1427 2000 0005 – w tytule przelewu proszę podać imię, nazwisko i rok urodzenia osoby startującej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników biegu);
• organizator zapewnia pomoc przedmedyczną w trakcie biegu, która będzie znajdować się na starcie/mecie biegu;
• każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym znajduje się klauzula o tym, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko;
• dopuszcza się do udziału w biegu osoby, które ukończyły 16 rok życia, ale obowiązkiem niepełnoletniego zawodnika jest stawić się w dniu zawodów z rodzicem, bądź opiekunem prawnym, który w imieniu zawodnika w obecności pracownika Biura zawodów podpisze oświadczenie;
• obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki;
• toalety dla uczestników biegu znajdować się będą w budynku Centrum Kultury i Rekreacji;
• w przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika biegu
(przebiegnięcie inną trasa niż wyznaczona), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany;
• wszelkie uwagi należy składać za pomocą e – mail w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres:sport@bornesulinowo.pl;
• parking dla zawodników zostanie wyznaczony przez Organizatora (odległość do 100 metrów od startu);
• interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.
Dane osobowe uczestników biegu dokonujących rejestracji przetwarzane będą zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Uwaga!
Osoby biorące udział w biegu mogą pozostawić dzieci (w wieku od 3 do 8 lat) po opieką doświadczonych instruktorów w „Kąciku zabaw” (wstęp bezpłatny) w Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie (w pobliżu startu/mety biegu). „Kącik zabaw” będzie czynny w godz. 13.30 – 17.00.
Podczas zabawy dzieci będą miały zapewniony słodki poczęstunek i napoje.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Paulina Undrych-Matkowska
Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie
Tel. 668 447 890, e-mail: sport@bornesulinowo.pl

Zapraszamy do udziału w biegu!

Dofinansowane ze środków

Plakat:

PrintFriendly and PDF