9 września – Światowy Dzień FAS (alkoholowy zespól płodowy)

9 września – Światowy Dzień FAS (alkoholowy zespól płodowy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, Pion Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia informuje, że dzień 9 września ogłoszony został Światowym Dniem FAS.
Alkoholowy zespól płodowy (FAS, Fetal Alcohol Syndrome) – to zespól chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

FAS jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Do dziś nie określono dawki alkoholu, która byłaby bezpieczna dla płodu. Każda ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka. Każde 50 mg alkoholu oznacza śmierć 20 milionów komórek.

Podawane statystyki są zatrważające – co trzecia Polka przyznaje, że pila alkohol w ciąży, a każdego roku w szpitalach rodzi się więcej dzieci z płodowym zespołem alkoholowym (FAS) niż z zespołem Downa.

Z badań wynika iż dzieci wykazujące wszystkie cechy FAS urodzone są przez matki, które podczas ciąży piły dużo alkoholu jednak charakterystyczne anomalie anatomiczne pojawiają się także u dzieci tych matek, które przyznawały się do picia bardzo niewielkich ilości alkoholu.

Obserwacje potwierdziły również, że deformacje w anatomii głowy i twarzy są tym większe, w im większym stopniu płód wystawiony jest na działanie alkoholu.

FAS – pełna informacja

PrintFriendly and PDF