Dofinansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Dofinansowanie usług rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczecinie jest Operatorem Podmiotowego Systemu Finansowania i realizuje projekt „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Projekt skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w województwie zachodniopomorskim oraz ich pracowników.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji od 50% do 80% kosztów usługi rozwojowej (szkolenie, kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne usługi, które umożliwiają uzyskanie i/lub uzupełnienie kwalifikacji, doradztwo, coaching, mentoring, studia podyplomowe, projekt zmiany, egzamin, usługi e-learningowe), która widnieje w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegóły na stronie: http://www.zarr.com.pl/pl/aktualnosci/projekt-dofinansowanie-uslug-rozwojowych-dla-zachodniopomorskich-mmsp

PrintFriendly and PDF