Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza na konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM zaprasza na konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru objętego swoim działaniem, jak również podmioty tworzące tzw. partnerstwo trójsektorowe czyli przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz sektora jednostek finansów publicznych, na konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia zmian w realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z ust. 2 załącznika nr 1 do LSR wszystkie działania w ramach aktualizacji LSR poprzedzone są konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru, dzięki czemu wypracowane podczas konsultacji wnioski pozwolą na wprowadzenie skutecznych i służących rozwojowi lokalnemu zmian.

Aktualizacja LSR dotyczyć będzie w szczególności:
a. Zmian w budżecie LSR;
b. Zmian zapisów czysto redakcyjnych i porządkowych w LSR;
c. Zmian w harmonogramie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020;
d. Wzoru wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami;
e. Zapisów umowy o powierzenie grantu;
f. Zmian zapisów procedur dot. projektów grantowych i konkursowych;
g. Zmian zapisów Regulaminu Rady LGD.
Wyżej opisane zmiany wymagane są z uwagi na konieczność dostosowania dokumentów do obowiązujących przepisów prawa.

Konsultacje przeprowadzą pracownicy biura LGD POJEZIERZE RAZEM. Odbędą się one tuż po szkoleniach w Urzędach Gmin Członkowskich oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Szczecinku, i potrwają aż do wyczerpania tematu, czy zaistniałego problemu.

Terminy i orientacyjne godziny rozpoczęcia konsultacji zawiera poniższa tabela:

 

L.P. Miejsce spotkania Data Godzina
1. Urząd Gminy Szczecinek 05.09.2017 14:00
2. Urząd Miejski w Barwicach 06.09.2017 14:00
3. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie 11.09.2017 14:00
4. Urząd Miejski w Białym Borze 13.09.2017 14:00
5. Urząd Gminy Grzmiąca 14.09.2017 14:00
6. Starostwo Powiatowe w Szczecinku 20.09.2017 14:00

Każda uwaga, każda wskazówka jest cenna i niezbędna dla wypracowania prawidłowego procesu wdrażania założeń Lokalnej Strategii Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM

PrintFriendly and PDF