Podsumowanie projektu „Równać szanse”

Podsumowanie projektu „Równać szanse”

Dnia 31 sierpnia 2017 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło się uroczyste podsumowanie półrocznego projektu „Atelier młodego artysty” sfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Młodzi adepci sztuki zaprezentowali swoje prace przed szerokim gronem odbiorców. Więcej na stronie MBP->>>

PrintFriendly and PDF