Spotkanie konsultacyjne

Spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Bornego Sulinowa informuje mieszkańców miejscowości Juchowo, Kłosówko Kądzielna, Dąbie Uniemino , Okole, Łączno i Borne Sulinowo o spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami w sprawie projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026.

1. Przedmiot konsultacji
Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Borne Sulinowo na lata 2016 – 2026.

2. Termin i forma konsultacji
Konsultacje przeprowadzone zostaną w dwóch terminach (II termin konsultacji nastąpi bezpośrednio po upływie I) w formie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo w dniu 08 września 2017r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo:
1) I termin konsultacji z Mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo zostanie przeprowadzony w dniu 11 września 2017r. o godz. 15°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo;
2) II termin konsultacji z Mieszkańcami Gminy Borne Sulinowo zostanie przeprowadzony w dniu 11 września 2017r. o godz. 16°° w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo.

3. Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach
W konsultacjach mieszkańcy ww. rejonów i miejscowości tj. osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie Gminy Borne Sulinowo.

4. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji
Zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Bornego Sulinowa w następującym składzie:
1) Joanna Mikrut Chwiałkowska – kierownik ref. ochrony środowiska i rolnictwa
2) Dariusz Tederko
3) Krzysztof Olkowski
4) Irena Fiust – Stecenko
5) Szymon Kruk.

5. Wyniki konsultacji
Zespół konsultacyjny sporządzi protokół zawierający wyniki konsultacji, który będzie zawierał następujące dane:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) ogólną liczbę uprawnionych do konsultacji;
4) liczbę mieszkańców biorących udział w konsultacji;
5) uwagi zgłoszone do przedmiotu konsultacji.

/-/ Burmistrz Bornego Sulinowa
Renata Pietkiewicz – Chmyłkowska

LPR Borne Sulinowo wersja 31 – 08 – 2017

PrintFriendly and PDF