Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne

Nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne

Trwa budowa 5 placów zabaw i 5 siłowni zewnętrznych w Gminie Borne Sulinowo.
Projekt pn. „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława” dofinansowała kwotą 114.524,00 zł Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności i przestrzennej konkurencyjności Gminy Borne Sulinowo poprzez budowę pięciu siłowni zewnętrznych i pięciu placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Juchowo, Nobliny, Piława.

Place zabaw stanowić będą: zestaw zabawowy, huśtawka, sprężynowiec oraz zestaw sprawnościowy. Na siłownię zewnętrzną składać się będzie natomiast 5 urządzeń: orbitrek, wioślarz, twister, prasa ręczna oraz wyciąg górny.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 179.985,10 zł, z czego dotacja stanowi 114.524,00 zł.

 

PrintFriendly and PDF