„Bezpieczne Wakacje” w Radaczu i Śmiadowie

„Bezpieczne Wakacje” w Radaczu i Śmiadowie

W dniach 28 – 29 sierpnia 2017 r., w Świetlicy Wiejskiej w Radaczu oraz w Świetlicy Wiejskiej w Śmiadowie, zorganizowano program edukacyjny pn: „Bezpieczne Wakacje”.

Wakacje to dla dzieci i młodzieży okres wypoczynku, poznawania ludzi i zdobywania nowych doświadczeń. Ważne, aby ten czas po powrocie do szkoły był przez nich wspominany z radością. Dzieci i młodzież spędzająca wakacje w swoich domach, jak również poza miejscem zamieszkania jest narażona na szereg zagrożeń oraz niebezpieczeństw
w czasie odpoczynku. Swoboda zachowań młodych osób, większy luz, przebywanie w miejscach wypoczynku bez nadzoru rodziców, a także niewłaściwa opieka i nadzór ze strony opiekunów stanowią jedną z kilku przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń, np. wypadków komunikacyjnych, utonięć, przestępstw i wykroczeń popełnionych przez nieletnich.

W związku z powyższym głównym celem realizacji ww. programu była promocja bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program został przeprowadzony przy współpracy z: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku, Straży Miejskiej w Bornem Sulinowie oraz Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Osoby oddelegowane do realizacji ww. programu: Paulina Undrych – Matkowska – Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, sierż. Ewa Żaglewska – Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku, Izabela Jadwiżyc – Powiatowa Stacja Sanitarno
– epidemiologiczna w Szczecinku – Starszy Asystent ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej, Magdalena Podolańczyk – Straż Miejska, Tomasz Muryn – OSP Łubowo i Straż Miejska, Rafał Turlej – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Irena Fiurst-Stecenko – Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Informację sporządziła
Irena Fiurst – Stecenko

Zajęcia w Radaczu

 

Zajęcia w w Śmiadowie

PrintFriendly and PDF