Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM

Można składać wnioski do Stowarzyszenia LGD POJEZIERZE RAZEM

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Numer konkursu: 3/2017.
2. Termin podania do wiadomości publicznej ogłoszenia: 21 sierpnia 2017r.
3. Termin składania wniosków: od 18 września 2017r. do 05 października 2017r.
4. Miejsce i tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach osobiście i bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, ul. 28-go Lutego nr 16, pokój nr 3, 78-400 Szczecinek, w terminie od 18 września 2017r. do 05 października 2017r…

Więcej na stronie LGD POJEZIERZE RAZEM->>>

PrintFriendly and PDF