Dotacja na album przyrodniczy

Dotacja na album przyrodniczy

Jeszcze w tym roku wydany zostanie album „Borneńskie pejzaże”. Publikacja przybliży i wypromuje dziedzictwo przyrodnicze Gminy Borne Sulinowo i okolic, tj. 13 obszarów cennych przyrodniczo, takich jak: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 i parki krajobrazowe.

Zadanie dofinansował kwotą 22.500,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 

PrintFriendly and PDF