Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Zarządzenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 10 sierpnia 2017 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Borne Sulinowo…

zarządzenie 55   

zarządzenie 57

Diagnoza_Borne Sulinowo_LPR

PrintFriendly and PDF