Rozpoczęła się modernizacja boiska treningowego

Rozpoczęła się modernizacja boiska treningowego

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja boiska treningowego do piłki nożnej przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”.  Na ten cel Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Borne Sulinowo dofinansowanie w kwocie 18.000,00 zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach „Programu pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego na poprawę infrastruktury sportowej”.

Została opracowana dokumentacja projektowa, przeprowadzono wycinkę kolidujących z boiskiem drzew. Usunięcie drzew odbyło się w zamian za nasadzenie innego drzewostanu.

W terminie do połowy października, planowane jest wykonane ogrodzenie wraz z bramą i furtkami.

Docelowo będzie wykonane także:  

  • niwelacja i wyrównanie płyty boiska,
  • uzupełnienie ziemi urodzajnej ,
  • wysianie mieszanki trawy,
  • wymiana 2 szt. bramek do piłki nożnej.

Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada br.

Opis techniczny – boisko

Boisko Sportowa – rzut 1-500

Boisko Sportowa – widok ogólny 1-1000

 

Początkowy etap inwestycji:

 

Boisko przed modernizacją:

PrintFriendly and PDF