„Promyk Nadziei” z dotacjami

„Promyk Nadziei” z dotacjami

Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” w Bornem Sulinowie, od marca do końca grudnia 2017 r. realizuje zadanie publiczne zlecone przez Gminę Borne Sulinowo w ramach działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tytuł zadania: „Uruchamiamy nasze promyki”.

Wartość całkowita zadania: 20 980,00 zł.

Dotacja w wysokości 47,66 % wartości zadania w kwocie 10 000,00 zł została przeznaczona na organizację:
1. organizację 30 godzin zajęć muzycznych,
2. wyjazd integracyjno -rekreacyjny do Karpacza i okolic,
3. imprezę integracyjną – Spotkanie Opłatkowe.

Dodatkowo, wyjazd podopiecznych stowarzyszenia do Karpacza, wsparty zostanie dotacją Powiatu Szczecineckiego, w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie wydarzenia rekreacyjno-integracyjnego Karpacz i okolice” kwotą 1 500,00 zł.
Aktualnie stowarzyszenie pozyskało kolejną dotację tym roku, tym razem w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych – mieszkańców gminy Borne Sulinowo.
Tym razem jest to dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania publicznego zleconego przez Powiat Szczecinecki pn. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tytuł zadania: „Rehabilitacja społeczna szansą na lepsze jutro”.

Wartość całkowita zadania: 17 475,00 zł.

Dotacja w wysokości 90% wartości zadania, w kwocie 15 727,50 zł przeznaczona zostanie na organizację:
1. 36 godzin grupowych zajęć socjoterapeutycznych,
2. 120 godzin indywidualnej rehabilitacji,
3. 120 godzin zajęć logopedycznych,
4. 15 godzin zajęć muzycznych.

Zorganizowany zostanie również spływ kajakowy rzeką Piławą i wycieczka do Szczecinka do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior oraz do Kina WOLNOŚĆ.
Zadanie to realizowane będzie od miesiąca sierpnia 2017 r. do końca listopada 2017r.
W ww. działań realizowanych przez stowarzyszenie wsparciem objętych zostanie blisko 50 rodzin.

Joanna Grosicka – prezes

PrintFriendly and PDF