W Bornem Sulinowie powstaje profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna

W Bornem Sulinowie powstaje profesjonalna bieżnia lekkoatletyczna

Trwa realizacja inwestycji pn.: „Przebudowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej 4-torowej 400-metrowej na stadionie przy ul. Sportowej w Bornem Sulinowie”.
Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – edycja 2016.

Koszt całości zadania to 909.999,99 zł, z czego 50% to dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zakres prac obejmuje między innymi:
– rozbiórkę niezbędnych elementów istniejącej bieżni oraz chodnika (część kolidująca z bieżnią),
– budowę pasów bieżni lekkoatletycznej biegu na 400m o promieniu 36,5m,
– wykonanie nawierzchni nowej bieżni, jako poliuretanowa typu natryskowego wraz malowaniem linii itp.,
– wykonanie odwodnienia bieżni wraz ze skrzynkami rozsączającymi,
– wykonanie niezbędnego wyposażenia bieżni,
– przełożenie części istniejącego chodnika z dopasowaniem wysokościowym do skrajni projektowanej bieżni oraz natrysk poliuretanowy strefy bezpieczeństwa na szer. 1m chodnika,
– wykonanie odwodnienia chodnika,
– uzupełnienie i odtworzenie zagospodarowania terenu (nawierzchnie trawiaste z rolki).

W wyniku realizacji inwestycji powstanie bieżnia okrężna 4-torowa, o długości nominalnej 400 m wraz z 6-torowym odcinkiem prostym 100/110 m. Zakupione zostanie wyposażenie: zestaw do pomiaru czasu z fotokomórką i pistoletem startowym, bloki startowe, płotki oraz podium medalowe.

Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju i promocji lekkiej atletyki w Gminie Borne Sulinowo.

Fotografie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

Początkowa część inwestycji.

PrintFriendly and PDF