Bezpieczne wakacje!

Bezpieczne wakacje!

W czasie wakacji rodzice powinni zachować szczególną czujność i bacznie obserwować dzieci, czas wypoczynku często spędzany poza domem, może być okazją do podejmowania przez młodzież ryzykownych zachowań, np. kontaktu z dopalaczami. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku przesyła kilka informacji na temat bezpiecznych wakacji.

Bezpieczne wakacje – informacja   Ulotka GIS

PrintFriendly and PDF