Zmiana przepisów w sprawie wycinki drzew

Zmiana przepisów w sprawie wycinki drzew

Informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134) zmianie uległy obwody na które nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
• drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
    a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
    b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
    c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

• w przypadku gdy w/w obwody drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, na wysokości 5 cm są przekroczone to właściciel takiej nieruchomości musi dokonać zgłoszenia

Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy.

Ustawa o ochronie przyrody

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa

Zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa

PrintFriendly and PDF