Oferta na realizację zadania publicznego w 2017 r. w trybie „małych grantów” – Borneński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

W związku z powyższym do dnia 19 czerwca 2017 r. na adres e – mail: turystyka@bornesulinowo.pl można zgłaszać uwagi do załączonej oferty.

UTW-noc-kupaly

PrintFriendly and PDF