Gmina Borne Sulinowo podpisała list intencyjny w sprawie gazyfikacji…

Gmina Borne Sulinowo podpisała list intencyjny w sprawie gazyfikacji…

Polska Spółka Gazownicza jest zainteresowana położeniem nitki gazociągu do Piławy i Silnowa. Po drodze do Silnowa zostaną włączone także Ciemino i Łączno. Gmina Borne Sulinowo będzie wspierała proces inwestycyjny.
Ważne jest aby mieszkańcy/właściciele posesji i firm wyrazili swoje zainteresowanie gazem ziemnym poprzez wypełnienie stosownej ankiety której wzór znajduje się w załączeniu.

Termin jest bardzo krótki, dlatego prosimy o jak najszybsze wypełnienie i przesłanie ankiety drogą elektroniczną lub złożenie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie.
Ankiety można również składać w sklepach w Silnowie, Silnowie Dolnym i Piławie.

 

Załącznik nr 1 ankieta_gm . Borne Sulinowo (Ciemino, Łączno, Silnowo, Piława…)

Zalacznik nr 1

Załącznik nr 2 ankieta gm . Borne Sulinowo (Ciemino, Łączno, Silnowo, Piława…)

Zalacznik nr 2

PrintFriendly and PDF