Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Uchwałą Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie Nr XXXIV/378/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r., poz. 1755) – zostały ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od dnia 1 czerwca 2017r.

Informacja o nowej stawce

Print Friendly, PDF & Email