Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu…

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu…

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała – zakres uslug

Print Friendly, PDF & Email