Podpisano pierwsze umowy, pierwsi Beneficjenci PROW 2014-2020

Podpisano pierwsze umowy, pierwsi Beneficjenci PROW 2014-2020

W dniu 11 maja 2017 roku, w Szczecinie w Sali narad Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego miała uroczystość podpisania pierwszych umów w ramach Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020
w zakresie inicjatywy LEADER w wyniku rozpatrzenie procedury oceny i weryfikacji naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonego przez Naszą Lokalną Grupę Działania POJEZIERZE RAZEM ze Szczecinka.

Te pierwsze sześć – 6 – podpisanych umów o przyznanie pomocy finansowej dotyczyło zakresu tematycznego objętego naborem wniosków nr 1/2016 w zakresie: Podejmowania/ Zakładania działalności gospodarczej z kwotą wsparcia z Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020 określona w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na poziomie 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy,-) na rzecz jednego potencjalnego Beneficjenta.

Umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014-2020 z ramienia Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie podpisał Jarosław Rzepa Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Pierwsi Beneficjenci z terenu działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM, którzy podpisali umowy na realizację swoich przedsięwzięć i projektów związanych z podjęciem przez nich działalności gospodarczej to:

1) Mieczysław Grabowski na realizację zadania w miejscowości Grabowo, Gmina Biały Bór, pt.: „Kompleksowa muzyczna obsługa imprez” na kwotę wsparcia z PROW 2014-2020 na poziomie 50 000,00 PLN;

2) Maciej Jankowski na realizację zadania w miejscowości Sulikowo, Gmina Barwice, pt.: „Utworzenie firmy nagłośnieniowo-oświetleniowej YankoEvents Light & Sound” na kwotę wsparcia z PROW 2014-2020 na poziomie 50 000,00 PLN;

3) Ryszard Gałek na realizację zadania w miejscowości Przystawy, Gmina Grzmiąca, pt.: „Firma usługowo-handlowa (zakład mechaniczny)” na kwotę wsparcia z PROW 2014-2020 na poziomie 50 000,00 PLN;

4) Zbigniew Ziojła na realizację zadania w miejscowości Ostropole, Gmina Barwice, pt.: „Doradztwo i Przygotowanie Psów Myśliwskich” na kwotę wsparcia z PROW 2014-2020 na poziomie 50 000,00 PLN;

5) Marek Wójciszyn na realizację zadania w miejscowości Stepień, Gmina Biały Bór, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – adaptacja budynku stajni pod ośrodek wypoczynkowo-jeździecki w Stepieniu” na kwotę wsparcia z PROW 2014-2020 na poziomie 50 000,00 PLN;

6) Agnieszka Dziubańska na realizację zadania w miejscowości Jelenino, Gmina Szczecinek, pt.: „Produkcja żywności metodami tradycyjnymi z wykorzystywaniem produktów lokalnych” na kwotę wsparcia z PROW 2014-2020 na poziomie 50 000,00 PLN.

W imieniu Zarządu LGD oraz Rady LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie gratulujemy Beneficjentom podpisania umów. Wierzymy, że realizacja ich marzeń, powstanie nowych podmiotów gospodarczych wpłynie pozytywnie na wzrost aktywności gospodarczej społeczności zamieszkującej obszar działania LGD POJEZIERZE RAZEM a w dłużej perspektywie przyczyni się do wzrostu zatrudnienia kolejnych osób, podniesienie konkurencyjności gospodarczej obszaru, wzrostu uposażeń mieszkańców oraz wpłynie na osiągnięcie wskaźników zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD.

W uroczystym akcie podpisania pierwszych umów w ramach LGD POJEZIERZE RAZEM Beneficjentom towarzyszył Dariusz Siubdzia, dyrektor Biura LGD.

Podpisane pierwsze umowy stanowią łączną wartość rzędu 300 000 PLN co w przeliczeniu daje wskaźnik wykorzystania założeń Strategii w tym obszarze wsparcia na poziomie ponad 26%.

Beneficjentom gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji poszczególnych zadań i projektów.

Tekst:
Dariusz Siubdzia, Biuro LGD POJEZIERZE RAZEM
Zdjęcie:
Aleksander Leszczyński, Starostwo Powiatowe w Szczecinku

 

PrintFriendly and PDF