Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 na wykonanie opisanego poniżej zadania: skład i druk albumu fotograficznego o następujących parametrach:

  • • Format min – szer. 30 cm x wys. 24 cm
  • • Oprawa twarda, grzbiet prosty
  • • Środki 120 str. – kreda gloss 170 g, druk 4/4 + lakier zabezpieczający 
  • • Oklejka – kreda gloss 150 g, druk 4+0 + folia matt + lakier UV (wybiórczo)
  • • Wyklejka – offset, druk 1+0
  • • Tektura okładka i grzbiet 2,0
  • • Oprawa twarda szyto – klejona

Materiały do albumu dostarcza zleceniodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Proszę przygotować wycenę dla nakładu 1 i 2 tys. egz.

Kryterium oceny ofert – cena (100%)

 

Prosimy o złożenie oferty zawierającej w szczególności:

  • Całkowitą cenę netto
  • Całkowitą cenę brutto
  • Ofertę prosimy kierować: pocztą elektroniczną na adres e-mail: kgostomczyk@bornesulinowo.pl

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 14 kwietnia 2017r. tj. piątek o godz. 12:00.

 

PrintFriendly and PDF