Zakład aktywności zawodowej w Juchowie

Zakład aktywności zawodowej w Juchowie

Fundacja im. S. Karłowskiego w Juchowie otrzyma ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego ponad 6 mln złotych dofinansowania do budowy i wyposażenia zakładu aktywności zawodowej.
Wkład własny w wysokości około 3 mln złotych na realizację tego przedsięwzięcia Fundacja pozyskała z organizacji SAGST w Darmstadt. Łączna wartość inwestycji to prawie 9 mln. 100 tys. zł netto i jest to jeden w największych projektów inwestycyjnych realizowanych dotychczas na terenie Gminy Borne Sulinowo. 

Inwestycja ta jest bardzo ważna dla osób niepełnosprawnych, gdyż da pracę 50 osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , głównie intelektualnej i psychicznej. Przyszli pracownicy to uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z terenu powiatu szczecineckiego oraz absolwenci klas przysposabiających do pracy SOSW w Szczecinku. Zakład ten jest szansą na rozpoczęcie nowego etapu w życiu zawodowym i społecznym osób niepełnosprawnych, szansą na usamodzielnienie oraz poszerzenie kompetencji zawodowych, a tym samym wzrost jakości ich życia.

Zakład aktywności zawodowej w Juchowie będzie posiadał profil produkcyjno – usługowy, działający w obszarze ekologicznego rolnictwa. Poza uprawą ziół i owoców jagodowych zaplanowano ich przetwórstwo, przetwórstwo warzyw i owoców oraz uruchomienie małej piekarni. Ponadto dział usługowy będzie wykonywał prace na zlecenie, m.in. związane z pielęgnacją terenów zielonych, nasadzeń śródpolnych czy opieką nad zwierzętami w zagrodzie edukacyjnej.
Zaplanowana jest również działalność rękodzielnicza z naturalnych surowców: wikliny, siana, drewna i papieru. Oprócz pracy zawodowej w ZAZ-ie realizowany będzie program rehabilitacji społecznej, leczniczej oraz integrowanie ze środowiskiem społeczności wiejskiej. Celem ZAZ-u w Juchowie będzie przygotowanie pracowników do pracy na zintegrowanych miejscach pracy w gospodarstwie rolnym i rozwijanym przetwórstwie, czyli w znanym i przyjaznym środowisku pracy.

Uruchomienie zakładu aktywności zawodowej planowane jest w ostatnim kwartale 2018 roku. Do obsługi ZAZ-u i wspierania pracowników zatrudnionych zostanie 16 osób personelu.

Juchowo, 08.02.2017r. Fundacja im. Stanisława Karłowskiego

 

PrintFriendly and PDF