Zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę nagłośnienia, oświetlenia i sceny Zlotu Pojazdów Militarnych

Zaproszenie do składania ofert na kompleksową obsługę nagłośnienia, oświetlenia i sceny Zlotu Pojazdów Militarnych

Centrum Kultury i Rekreacji zaprasza do składania pisemnych ofert na kompleksową obsługę nagłośnienia, oświetlenia i sceny „XIV Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Militarnych – Borne Sulinowo 17-20 sierpnia 2017 r.”

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „XIV MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH BORNE SULINOWO 2017”, opatrzonych pieczęcią podmiotu, w siedzibie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, Al. Niepodległości 21, 78-449 Borne Sulinowo do dnia 25.04.2017 r., godz. 15.00.

Dnia 26 kwietnia powołana przez organizatora komisja rozpatrzy złożone oferty i zaprosi telefoniczne do ewentualnych dalszych negocjacji.
Oferent wytypowany przez komisję do obsługi imprezy zostanie poinformowany o tym telefonicznie najpóźniej do 27 kwietnia 2017 r.

Oferta powinna zawierać następujące informacje:
– dokładne dane podmiotu (nazwa, adres, właściciel, telefon, itp.);
– krótki opis działalności;
– informacje o doświadczeniu w obsługiwaniu podobnych imprez masowych (mile widziana dokumentacja zdjęciowa);
– informacje o posiadanych zasobach ludzkich oraz wyposażeniu;
– referencje (minimum od 2 podmiotów);
– kwotę netto za obsługę imprezy zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi.

Wytyczne dotyczące obsługi w dniach 17-20 sierpnia 2017 r.:
– obsługa nagłośnienia, oświetlenia wg riderów technicznych zespołów: Grupa Volodja, Ten Years After, Nadmiar, Slovian’sky, Trzynasta w Samo Południe;
– transport, montaż i demontaż sceny o wym. 10 m x 12 m, okno wys.7 m;
– obsługa nagłośnienia pokazów dynamicznych w wykonaniu ułanów;
– poprowadzenie 2 dyskotek w trakcie Zlotu;
– obsługa nagłośnienia i oświetlenia pozostałych zespołów ustalonych przez organizatora w terminie późniejszym;
– telebim o wym. min. 5m x 3m wraz z obsługą w dniach 18 – 19 sierpnia.
– ilość osób w obsłudze technicznej.

UWAGA:
Koszty noclegów obsługi technicznej i wyżywienia w zakresie USŁUGOBIORCY!

Rider-Nadmiar 2017

Slovian’sky rider 2017

TEN YEARS AFTER RIDER

Trzynasta rider tech 2017

 

PrintFriendly and PDF