Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku na obszarze powiatu sławieńskiego

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku na obszarze powiatu sławieńskiego

Zgodnie z zaleceniem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że w związku z koniecznością zmiany terminu kwalifikacji wojskowej w powiecie sławieńskim Wojewoda Zachodniopomorski wydał obwieszczenie uzupełniające w/s kwalifikacji. Treść obwieszczenia w załączeniu.

Zmiana dotyczy osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie powiatu sławieńskiego.

Obwieszczenie – kwalifikacja wojskowa

PrintFriendly and PDF