Zaproszenie na szkolenie w związku z naborami 2/2017/G i 3/2017/G

Zaproszenie na szkolenie w związku z naborami 2/2017/G i 3/2017/G

Stowarzyszenie LGD POJEZIERZE RAZEM serdecznie zaprasza na szkolenie informacyjne w związku z planowanym naborem wniosków w ramach projektów grantowych w zakresie:

  • – promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz realizacja działań w zakresie zachowania i promocji dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki,
  • – wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR przez aktywizacje i działania integracyjne oraz podnoszenie wiedzy i zachowań społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji.

W trakcie szkolenia zostanie również szczegółowo omówiony sposób wypełniania wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli sektora społecznego (m.in. fundacje, stowarzyszenia, grupy nieformalne) obszaru objętego LSR. Szkolenie odbędzie się 21.03.2017r., o godz. 10:00, w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, sala 202.

Chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać do dnia 20.03.2017r., do godz. 11:00, telefonicznie, mailowo lub osobiście.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD w godzinach jego pracy.

Tel.0-94-37-292-63,
biuro@lgd.szczecinek.pl,
ul. 28-go Lutego 16 pok.3.

Godziny pracy biura: – poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:00-15:00, – czwartek 8:00-16:00.

PrintFriendly and PDF