Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

W wyniku ogłoszonego w dniu 2 stycznia 2017r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych – podczas którego Komisja Konkursowa dokonała oceny złożonych ofert – dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2017r.  Wyniki otwartego konkursu ofert

PrintFriendly and PDF