Spotkania rekreacyjne w CKiR

Spotkania rekreacyjne w CKiR

We wrześniu, z inicjatywy Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie, odbyły się dwa spotkania o charakterze rekreacyjnym. Zaczęło się od nordic-walking czyli, pochodzącego ze Skandynawii, spaceru z kijkami. Mimo niskiej frekwencji, czas spędziliśmy aktywnie i w przyjemnej atmosferze.
Jako, że aktywności nigdy za mało – w kolejny weekend zorganizowaliśmy „Rowerowy Rajd Pamięci”. Tym razem, dzięki mobilizacji z naszej strony, a także Środowiskowego Domu Samopomocy i pana Krzysztofa Oliwy – frekwencja dopisała. Na starcie rajdu stawiło się 19 osób. Po zapoznaniu uczestników z zasadami odpowiedniego poruszania się po drogach publicznych oraz podzieleniu grupy na dwie kolumny, ruszyliśmy w drogę. Podziwialiśmy piękne tereny i krajobrazy Nadleśnictwa Czarnobór ze wszystkimi jego urokami (np. dzikimi zwierzętami). W połowie trasy mieliśmy postój na ognisko, które odbyło się w specjalnie do tego celu wyznaczonym miejscu (piękna wiata z przygotowanym paleniskiem). Dziękujemy panu Arturowi Malinowskiego za pomoc w organizacji ogniska.
Po spożyciu pieczonych kiełbasek ruszyliśmy w dalszą podróż. W drodze powrotnej odwiedziliśmy cmentarz wojenny, na którym symbolicznie zapaliliśmy znicze, oddając hołd poległym żołnierzom, walczącym w II wojnie światowej. Następnie udaliśmy się w kierunku Budynku Kulturalno-Oświatowego, gdzie zakończyliśmy naszą wycieczkę rowerową.

Serdeczne podziękowania dla pana Dariusza Czerniawskiego za użyczenie rowerów na potrzeby naszego wyjazdu.

Opracował
Piotr Gałka

Print Friendly, PDF & Email