„Zardzewiała śmierć” ciągle groźna!

„Zardzewiała śmierć” ciągle groźna!

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad 70 lat, to nadal istnieje zagrożenie ze strony niewypałów i niewybuchów. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.

Teren gminy Borne Sulinowo jest pod tym względem rejonem szczególnym. Był on bardzo aktywnie wykorzystywany pod względem wojskowym. Południową część gminy obejmuje obszar byłego poligonu wraz z placami ćwiczeń i strzelnic. Praktycznie na całej powierzchni byłego poligonu prowadzono manewry wojskowe. Ponadto w lasach dzisiejszych nadleśnictw: Borne Sulinowo i Czarnobór – rozmieszone były różnego rodzaju składy wojskowe.
Ocenia się, że na terenie gminy występuje duże prawdopodobieństwo znalezienia wszelkiego rodzaju amunicji, pocisków, bomb, itp. oraz innych niebezpiecznych środków, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia.

W razie znalezienia niewypału, niewybuchu lub przedmiotu niewiadomego pochodzenia należy przede wszystkim:
1) nie dotykać, nie ruszać, nie przenosić przedmiotu wybuchowego;
2) niezwłocznie oddalić się z miejsca zagrożenia;
3) powiadomić Policję, Straż Miejską lub Straż Pożarną.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych->>>

PrintFriendly and PDF