The Seminar on the Post-Cold War Military Zones in Central and Eastern Europe w Bornem Sulinowie

The Seminar on the Post-Cold War Military Zones in Central and Eastern Europe w Bornem Sulinowie

W dniach 26-27 maja 2016 r. w Budynku Kulturalno-Oświatowym w Bornem Sulinowie odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe dotyczące post-zimnowojennych baz wojskowych w Europie Centralnej i Wschodniej pt. The Seminar on the Post-Cold War Military Zones in Central and Eastern Europe. Dzięki dofinansowaniu z grantu przyznanego przez Komitet Nauk Etnologicznych PAN ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę Polskiej Akademii Nauk oraz pomocy Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie, komitet organizacyjny w składzie: prof. Dagnosław Demski, dr Dominika Czarnecka, mgr Dariusz Czerniawski, dr Elo-Hanna Seljamaa nawiązał współpracę z badaczami (łącznie 14 osób) z ośmiu krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uczestnicy seminarium reprezentowali takie kraje jak: Polska (prof. D. Demski z IAiE PAN w Warszawie, mgr D. Czerniawski z Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie, dr D. Czarnecka z IAiE PAN w Warszawie), Niemcy (dr Christoph Lorke z Westfälische Wilhelms-Universität w Münster, dr Jörg Morré z German-Russian Museum w Berlinie), Estonia (dr Elo-Hanna Seljamaa z Uniwersytetu w Tartu, Saara Mildeberg z Uniwersytetu w Tartu), Litwa (dr Vida Savoniakaitė z Uniwersytetu w Wilnie), Łotwa (dr Ilze Boldāne-Zeļenkova z Łotewskiej Akademii Nauk w Rydze), Czechy (dr Prokop Tomek z Military History Institute w Pradze), Rosja (prof. Evgeny Volkov z South Ural State University w Czelabińsku) i Węgry (dr István Szántha z Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie, dr Tatiana Safonova z Central European University, doktorantka Melinda Harlov z Eötvös Loránd University).

Referaty dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania byłych baz wojskowych w Europie Centralnej i Wschodniej po zakończeniu ‘Zimnej Wojny’. Podczas seminarium poruszono zagadnienia dotyczące kwestii ekologicznych, konstrukcji i adaptacji przestrzeni po wycofaniu się z baz wojsk Federacji Rosyjskiej, narracji byłych oficerów radzieckich służących poza granicami Związku Radzieckiego, definicji i interpretacji pojęcia ‘military heritage’ i in. (szczegółowy plan seminarium w załączniku). Poza dyskusjami teoretycznymi, uczestnicy seminarium wzięli udział w objeździe po terenie byłej bazy poradzieckiej (Borne Sulinowo, Kłomino, Brzeźnica), zapoznając się z jej historią.

Organizatorzy seminarium w 2017 r. zamierzają opublikować artykuły uczestników spotkania w ramach numeru specjalnego recenzowanego czasopisma naukowego Folklore: An Electronic Journal of Folklore (http://www.folklore.ee/folklore/).

Uczestnicy pierwszego seminarium w Bornem Sulinowie wspólnie doszli do wniosku, że inicjatywa organizowania kolejnych spotkań z cyklu będzie kontynuowana w przyszłości. Są już wstępne plany dotyczące kolejnego seminarium w Berlinie w 2017r. 

Program Konferencji

Dr Dominika Czarnecka

Print Friendly, PDF & Email