Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Borne Sulinowo w 2016r. – na parterze budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, tel. 94 37 331 83.

 

Czas pracy punktu:

wtorek w godz. 8:00 – 15:00,
środy w godz. 8:00 – 13:00.

 

 

mgops

System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpoczyna funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Dzięki współpracy rządu, samorządów i organizacji pozarządowych, od 1 stycznia 2016r. na terenie całego kraju powstało ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym i zniweluje zbyt często występującą w naszym kraju barierę finansową do korzystania z profesjonalnej usługi prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości>>>

PrintFriendly and PDF