Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyBorne Sulinowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyBorne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GminyBorne Sulinowo na lata2016-2020”. więcej>>>

Print Friendly, PDF & Email