Dotacje Fundacji Kronenberga na edukację i rozwój lokalny – nabór wniosków od 7 września do 2 października 2015 r.

Dotacje Fundacji Kronenberga na edukację i rozwój lokalny – nabór wniosków od 7 września do 2 października 2015 r.

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych… więcej na stronie Fundacji>>>

Print Friendly, PDF & Email