Wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej z Niemiec

Wizyta przedstawicieli gminy partnerskiej z Niemiec

W dniu 29 maja, w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, gościła grupa 20 przedstawicieli gminy partnerskiej z Niemiec – Amt Anklam Land. Gości reprezentował Burmistrz gminy partnerskiej, Pan dr Holger Vogel oraz sekretarz Urzędu Amt Anklam Land, Pan Quast Leitender. Pozostałą część grupy stanowili pracownicy Urzędu Amt Anklam Land, sołtysi, przedstawiciele gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przedsiębiorcy.

Goście spotkali się z Burmistrzem Bornego Sulinowa, Panią Renatą Pietkiewicz-Chmyłkowską oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej, Panem Dariuszem Czerniawskim. Podczas spotkania, które odbyło się w sali narad borneńskiego ratusza, obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą rozwój i zagospodarowanie Bornego Sulinowa na przestrzeni 22 lat. Po wizycie w ratuszu delegacja odwiedziła Miejską Izbę Muzealną i najciekawsze miejsca w mieście.

Pomimo dłuższej przerwy w kontaktach między gminami, Burmistrz gminy partnerskiej, Pan dr Holger Vogel, zadeklarował chęć dalszej współpracy w zakresie wymiany partnerskiej młodzieży i klubów sportowych.

 

Print Friendly, PDF & Email