2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; Dzień Polonii i Polaków za Granicą

2 maja: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej; Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Flagi Rzeczypospolitej to święto państwowe obchodzone 2 maja, skupiające uwagę na symbolach państwowości polskiej, a w szczególności na fladze RP. Jest to święto stosunkowo młode, bo obchodzone w Polsce dopiero od 2004r. na mocy ustawy Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku. Dzień Flagi Rzeczypospolitej ma na celu propagowanie wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych, które na przestrzeni wieków podlegały zmianie.

Ustanowienie 2 maja Dniem Flagi Państwowej ma swoje podłoże historyczne. Właśnie tego dnia żołnierze polscy z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie. Zdobywając miasto przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie w czasie II wojny światowej.
Data ta nawiązuje również do czasów PRL-u. W czasach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano, po 1 maja, flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

2 maja jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wciąż utrwala się w świadomości społecznej i powoli zyskuje na popularności. Jest dniem, w którym organizowane są różnego rodzaju akcje i manifestacje polityczne. Jedną z nowych form uczczenia tego święta jest noszenie tzw. kokardy narodowej, czyli kolistej rozetki w barwach biało-czerwonych.

*********************

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to polskie święto obchodzone od 2002 roku w dniu 2 maja. Ustanowione zostało, z inicjatywy Senatu RP, przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w najtrudniejszych momentach.

Według szacunków na świecie żyje około 20 milionów osób przyznających się do polskich korzeni. Największe skupiska polonijne są w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Rosji i Australii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Najwięcej Polonusów mieszka na kontynencie amerykańskim – ok. 12,5 mln., w Europie Zachodniej jest ich ponad 4,3 mln, natomiast w Europie Wschodniej 1,5 mln.

Według MSZ największym wyzwaniem jest wsparcie Polaków mieszkających na Białorusi, Litwie i Ukrainie. Z kolei nowa emigracja w Europie Zachodniej wymaga pomocy w nauczaniu języka polskiego, dotyczy to szczególnie dzieci.

Senat jest patronem Polonii – ta tradycja sięga jeszcze czasów przedwojennych. W 1934 roku, pod patronatem marszałka Senatu, odbył się pierwszy zjazd Polonii. Dziś finansowaniem Polonii zajmuje się MSZ.

PrintFriendly and PDF