Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Informacja dla właścicieli nieruchomości dotycząca obowiązku umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu. Tabliczka z numerem powinna być też oświetlona. Tabliczka z numerem porządkowym powinna być utrzymywana w należytym stanie.

Brak numeracji porządkowej nieruchomości utrudnia działanie służb miejskich, policji oraz pogotowia.

PrintFriendly and PDF