Lisy w mieście. Jak temu zaradzić? Po pierwsze, nie dokarmiać!

Lisy w mieście. Jak temu zaradzić? Po pierwsze, nie dokarmiać!

W związku z napływającymi zgłoszeniami dotyczącymi zwiększonej aktywności dzikiej zwierzyny w mieście, w szczególności lisów, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Apelujemy do mieszkańców o zamykanie kontenerów na śmieci oraz zaprzestanie dokarmiania kotów i ptaków, w sposób polegający na wykładaniu resztek jedzenia na trawnikach i innych miejscach. W przeciwnym razie lisy