Śnięte ryby w jez. Pile

Śnięte ryby w jez. Pile

Dnia 29 sierpnia mieszkańcy Gminy Borne Sulinowo przekazali informację o śniętych rybach przy brzegu jeziora Pile. W tym samym dniu o zdarzeniu poinformowaliśmy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Pile. Na miejscu zdarzenia obecni byli pracownik Wód Polskich z pracownikiem gospodarstwa rybackiego w Czaplinku.

Prawdopodobnie doszło do przyduchy

Szkoła podstawowa w Juchowie bez barier architektonicznych

Szkoła podstawowa w Juchowie bez barier architektonicznych

Podczas wakacji 2022 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Juchowie zyskała nowe wykładziny antypoślizgowe w ciągach komunikacyjnych, a korytarz przy sali gimnastycznej został poszerzony. Przedmiotem inwestycji była likwidacja barier architektonicznych mających na celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku szkoły.

Prace zostały wykonane w ramach projektu „Likwidacja barier

Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny

Szanowni Nauczyciele! Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Dzisiaj, u progu tak ważnego wydarzenia, jakim jest rozpoczęcie roku szkolnego, życzymy, aby nadchodzący czas nauki przebiegał bez zakłóceń i przyniósł  wszystkim poczucie spełnienia i zadowolenia. Nauczycielom życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy, rodzicom dużo cierpliwości i zadowolenia z osiągnieć edukacyjnych dzieci, a