Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Pierwsze komputery rozdane!

Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym Pierwsze komputery rozdane!

W dniu 8 sierpnia br. Burmistrz Bornego Sulinowa, p. Dorota Chrzanowska, przekazała komputery pierwszej grupie Beneficjentów z terenu naszej gminy. Na podpisanie kolejnych umów zapraszamy telefonicznie, według kolejności. Do końca sierpnia br. wszystkie zakwalifikowane do projektu dzieci z rodzin popegeerowskich otrzymają sprzęt komputerowy.

Przypominamy, że na realizację projektu grantowego Gmina