Oferta Stowarzyszenia „STACJA KULTURA” złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Siła i miłość jest kobietą”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania

30 czerwca 2022 r. minął ustawowy termin, do którego właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych składali deklaracje do CEEB. Informujemy, że aplikacja CEEB.gov.pl nadal działa tak, jak dotychczas.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Nie jest

Granty do 10 tys. euro z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na wydarzenia dla młodzieży

Granty do 10 tys. euro z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego na wydarzenia dla młodzieży

Ruszył nabór wniosków o granty w ramach pilotażowej edycji programu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego „Generacja V4”. Na realizację wspólnych działań młodzieży z państw Grupy Wyszehradzkiej można otrzymać dofinansowanie do 10 tys. euro. Termin składania wniosków mija 1 sierpnia 2022 r.

Wnioski na organizację wydarzeń angażujących młodzież (przedział wiekowy 14-30 lat) z